top of page

בנטו בוקס

תיק הבנטו, כמה סבלנו בגללך.

התיק נוצר במחשבה שאנשים לוקחים לעבודה רק קופסת אוכל אחת קטנה וירצו להחזיק תיק שהרצועה שלו נמצאת בחלק העליון הרחב כדי שהקופסא לא תהיה על הצד, והרוטב יישפך לתוך התיק, דבר שבטוח קרה כי הקופסא הייתה מפלסטיק, פשוטה ושבירה.


הידית גרמה לאחיזה לא נוחה וסך הכל היה תיק פחות מוצלח.

אנחנו שמחים שהחברה החליטה לשנות כיוון ולהוציא קופסאות בנטו חדשות המתאימות לתיקים המוצלחים יותר.


מצטערים בנטו, אנחנו לא נתגעגע אליך.

נשיקות.

242647507_4348946985140464_4469217257127393752_n.jpeg
242647507_4348946985140464_4469217257127393752_n.jpeg
242647507_4348946985140464_4469217257127393752_n.jpeg
242647507_4348946985140464_4469217257127393752_n.jpeg
bottom of page